stop-passyndroom
stop-passyndroom
stop-passyndroom
 
ontstaat door manipulatie, bewuste of/en  onbewuste manipulatie van kinderen.
Meestal maakt de verzorgend ouder bij /na scheiding zich er schuldig aan...(Gardner)
Ook al omdat meestal nog steeds na scheidingen kinderen naar moeders gaan, ook zonder
onderzoek toestandsbeeld.
En is een ernstige vorm van psychische kindermishandeling  wanneer dat zonder reden
gebeurt en
wordt eindelijk ook als zodanig onderkend.
Veelal vindt deze manipulatie plaats bij scheiding.
Een extra risico is zeker wanneer de verzorgend ouder, meestal de moeder te lande,
lijdt aan een stoornis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat nu eenmaal een van de kenmerken  wel degelijk is van die stoornis manipulatie.
 
 
Behalve de kenmerken genoemd in de DSM, die op een rijtje werden gezet,
 
 
dekt dit niet de lading.
 
 
Instanties met NAME Familierecht (kinderrechters) dienen terdege evenals therapeuten en hulpverleners rekening te houden
 
 
met de gevolgen als niet gelijk verplichte betrokkenheid wordt ingesteld als een moeder in behandeling is bij de ggz, van de eigen partner, met NAME als er kinderen ter sprake zijn.
 
 
Aangezien rechters vaak of niet worden ingelicht of veel te weinig,
 
 
of verkeerd ook, door de psychiatrie, bij voorbaat al,
 
 
omdat men achteraf dan vaak zegt: Het is de keuzevrijheid van clientéle om partner buiten gesprekken te kunnen houden,
 
 
en nu ook eindelijk wordt ingezien (zie Trimbos) dat deze keuzevrijheid niet goed is
 
 
als kinderen ter sprake zijn,
 
 
omdat het belang kind en het recht op eigen beide ouders vaak wordt
 
 
ontnomen ook onterecht zo blijkt,
 
 
is het gevolg vaak voor kinderen dat deze zeer zeker schade zullen oplopen.
 
 
Het familierecht hield zich kennellijk veel te weinig bezig met de kenmerken van
 
 
deze mensen.
(Zie artikel door vertrouwensarts Brunsting AMK-Rtd in blad Kind en Adolescent van 2009 omtrent borderlinemoeders....)
Er dient gewoonweg meldPLICHT te komen voor deze categorie richting Familierecht voordat deze beschikken over gezagstoewijzingen zoals het nu wel gaat zelfs in zaken zonder enig onderzoek toestandsbeeld.
 
 
Verklaringen dienen dan ook gelijk te worden gecontroleerd en aan waarheidsvinding dient te worden gedaan ook in de ggz wanneer men te maken krijgt met deze
 
 
materie zeker.Dit in verband met ook het afleggen van letterlijke valse verklaringen en doen van valse beweringen en/of aantijgingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensen met bl maken van hun partner ook in vermeende gedachten al en in een impuls van de éne dag op de andere een aartsvijand, zonder enige normaal te noemen reden
 
 
ook vaak.
 
 
Goede informatie is te vinden onder andere op
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Home
Over mij
Mijn familie
Afbeeldingen Inf. Passyndroom-overl. Borderlinepers.stoornis
Curriculum Vitae
Favoriete links
Neem contact op
Blog
Nieuwsartikelen.
Inf. Oudervervreemding-PASsyndroom-Vadervervreemding.
Afbeeldingengalerij
Tegen vadervervreemding-kindermishandeling.