Stop Passyndroom bij Kinderen
Passyndroom (ouderverstotingssyndroom) ook wel oudervervreemding(www.rgardner.com) (veelal vadervervreemding) geheten, (in vele gevallen komt erbij zogenoemde grootouder-vervreemding opzettellijk gepleegd)
(www.goudi.be).
Het ontstaat door manipulatie, bewuste of/en onbewuste manipulatie van kinderen.
Meestal maakt de verzorgend ouder bij /na scheiding zich er schuldig aan...(Gardner)
(frustreren omgang etc etc)
Ook al omdat nog steeds na scheidingen kinderen naar moeders gaan, ook zonder
onderzoek toestandsbeeld.
En is een ernstige vorm van psychische kindermishandeling

genoemd.
 
(www.nji.nl)
Wanneer dat zonder reden
gebeurt.
Eindelijk wordt het ook als zodanig onderkend. (Zie DSMV o.a.)
Veelal vindt deze manipulatie plaats bij scheiding.
Een extra risico is zeker wanneer de verzorgend ouder, meestal de moeder te lande,
lijdt aan een stoornis 'borderlinesyndroom'.
Omdat nu eenmaal een kenmerk wel degelijk is van die stoornis manipulatie.
Behalve de kenmerken genoemd in de DSMV, die op een rijtje werden gezet,
dekt dit niet de lading.
Instanties dienen terdege evenals therapeuten en hulpverleners rekening te houden
met de gevolgen als niet gelijk verplichte betrokkenheid wordt ingesteld als een moeder in behandeling is bij de ggz, van de eigen partner, met NAME als er kinderen ter sprake zijn.
Aangezien rechters vaak of niet worden ingelicht of veel te weinig,
of verkeerd ook, door de psychiatrie, bij voorbaat al,
omdat men achteraf dan vaak zegt: Het is de keuzevrijheid van clientéle om partner buiten gesprekken te kunnen houden,
en nu ook eindelijk wordt ingezien (zie Trimbos) dat deze keuzevrijheid niet goed is
als kinderen ter sprake zijn,
omdat het belang kind en het recht op eigen beide ouders vaak wordt
ontnomen ook onterecht zo blijkt,
is het gevolg vaak voor kinderen dat deze zeer zeker schade zullen oplopen.
Het familierecht hield zich kennellijk veel te weinig bezig met de kenmerken van
deze mensen.
Verklaringen dienen dan ook gelijk te worden gecontroleerd en aan waarheidsvinding dient te worden gedaan ook in de ggz wanneer men te maken krijgt met deze
materie zeker.Dit in verband met ook het afleggen van letterlijke valse verklaringen en doen van valse beweringen en/of aantijgingen.
Mensen met bl maken van hun partner ook in vermeende gedachten al en in een impuls van de éne dag op de andere een aartsvijand, zonder enige normaal te noemen reden
ook vaak.
Goede informatie is te vinden onder andere op
www.trimbos.nl

En ook is men sinds particuliere initiatieven hebben plaatsgevonden nu een
paar jaren bezig met het geven van voorlichting of cursussen voor omstanders.
Ouders van, partners van, ex-partners van en kinderen van.

                           NIEUWS.